Links

Links

Spor i landskabet

Lorens Have. Tambohus, pdf-folder

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Spor i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem: Kommunernes Landsforening. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrugsraadet. Landdistrikternes Fællesråd, Skov- og Naturstyrelsen

Tambohus Kro  
Tambosund Camping  
Struer Turistforening, Visit Struer  
Struer guiden (pdf)   
Struer Havn, lystbådehavn  
Jegindø Havn Sejlerens.com
   
THE WALL COMPANY En virksomhed i Tambohus hvor kreativiteten blomstrer
   
Limfjordens miljøtilstand
før, nu og i fremtiden
 (pdf)

”Limfjordens tilstand før, nu og i fremtiden” er et resume af flere større rapporter, hvor der er lavet en række analyser af de mange forhold, der hver for sig og sammen har indfly-delse på miljøtilstanden i Limfjorden. Limfjordsamterne – Ringkjøbing, Viborg, Århus og Nordjyllands Amt

Limfjorden

Miljøcenter Ringkøbing og Miljøcenter Aalborg driver i fællesskab overvågningprogrammet for LimfjordenOvervågningen har til formål løbende at kunne give en status for fjordens miljøtilstand, samt at kontrollere effekten af de rensningsindgreb, som er gennemført som følge af regionplaner og de nationale Vandmiljøplaner. Derudover skal overvågningen danne grundlag for fremtidige beslutninger vedrørende Limfjordens vandkvalitet.

Limfjorden
Miljøministeriet, Miljøcenter Aalborg
   
thyholmfoto.dk
Brobyggeri – Dæmningen – Sankt Hans, Tambohus – Tambohus – Søndbjerg
Privat hjemmeside med fotos fra Thyholm
   
Hjerterstarter | kort (Tambohus)

SafetyGroup SafetyGroup, leverandører af førstehjælpsrelaterede produkter og uddannelser til private og offentlige virksomheder. Leveret hjertestarter til Tambohus Bylaug.
   
   
   
   

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *