Spring til indhold

Tambohus

Fra fiskerihavn til fritidshavn

Tambohus Naturhavn

Af Ole Brændgaard, formand for Tambohus Naturhavn

Fra fiskeri – til fritids- og jollehavn

Ændringen i havnen og havnemiljøet

Samfundet ændres fantastisk hurtigt, og samme udvikling har Tambohus havn gennemløbet de sidste par år fra 2006 til 2008. Ja, stort set er forandringen, som alt andet i denne verden, sket med en forandringshastighed på kun ét år. I den tid er havnen forvandlet fra en tilsandet vig, hvor selv meget fladbundede fiskerjoller umuligt kunne komme ind ved lavvande, til en fantastisk perle af en naturhavn. En havn, som er blevet gendannet, og som er skabt ud fra den natur, der er, og de tilsandingsforhold, som naturen har skabt. En tidligere sandodde yder nu læ for vind og vejr som en lille ø, og en dejlig bred kanal og et havneområde er uddybet, så selv større lystfartøjer nu anløber Tambohus igen.

Historien

Havnen simrer igen af liv og glade turister og lokalbefolkning, som nyder den nye perle som havnen absolut er blevet. Et liv, som jeg allerede lærte at kende i 1958, da jeg som feriebarn begyndte at komme regelmæssigt i Tambohus. Dengang var det blot et helt andet liv det summede af, nemlig stemmer og råb fra fiskerne på de 15 – 20 fiskerbåde, der dengang havde hjemme i havnen.

naturhavn-1957_600
Havnen i Tambohus 1957
naturhavn-Luftfoto-2_600
Havnen i Tambohus 1966

De både, som hver anden nat sejlede ud og skabte den markante lyd en fiskekutter skaber, når den trækker sit tunge trawl bag båden, og motoren frembringer sit minutiøse – tuk – tuk – tuk på vej mod sin fangst.

Om morgenen og i løbet af formiddagen kom alle så ind, også garn- og rusefiskerne. Alle landede deres fisk på havnen, som straks blev iset med is fra frysehuset, der stod der, hvor den flotte toiletbygning nu er.

naturhavn-fiskeri1950erne_6
Mortensenkompagniet losser fisk.

 

Jo, da var livet på havnen et symbol på byens primære erhverv, og alt i og omkring var i stærk tilknytning dette miljø. Kroen kom og hentede sine fisk til gæsterne, lokalbefolkningen købte et måltid friske fisk, og Maren fik et par fisk, som hun straks bragte ud til et par trængende familier eller enlige. Om sommeren kom en lang række turister også for at være en del af dette billede. Men havnen, den var for fiskerne. Lystsejlere og andre, de måtte finde andre anløbsbroer.

Havnedøden

Pludselig forsvandt fiskene. Først rødspætterne og andre fladfisk og kort efter også ålene. Stille og roligt forsvandt erhvervet, og som de sidste erhvervsfiskere stoppede Mortensenfamilienderes fangst af sild og hornfisk. Bundgarnsfiskeriet efter ål var allerede væk, og nu var fiskeriet ikke rentabelt. Med den manglende sejlads i havnen og den større og større tilsanding af tappen, øen uden for havnen, sandede havnen stille og roligt til. Alt forfaldt, og broen blev pillet ned omkring år 2003. Et trist syn for fiskere, lokalbefolkning, sommerhusgæster og turister. Hermed døde livet på og omkring havnen også ud.

Renovering

I 2007 kom der så endelig nyt liv i havnen. Efter dannelsen af Tambohus Bylaug, der netop havde sat sig det mål at skabe et godt miljø i byen, kom der gang i forandringen, og selv om mange ikke troede på det, gik man i gang med at skabe en ny havn i 2006. Bylauget havde lagt en kolossalt stor energi i denne udvikling, som tog udgangspunkt i et hul i dæmningen. På samme tid blev det også muligt at skabe en naturhavn i Tambohus med et havnemiljø, som ville tiltrække både lystsejlere, kajakroere, små både på tur og en masse turister, der synes, det er et fantastisk sted at komme.

kajakflydebro-etablering-220408-027
Kajakbroen søsættes, april 2008

kajakflydebro-etablering220408-034

Det skete, – og i dag er der igen liv på havnen, men et helt andet liv, som passer ind i en moderne år 2010-model. Al forskning peger på, at det først og fremmest er naturoplevelser det moderne menneske søger og gerne ferien ved hav og vand med mulighed for fysisk aktivitet. Det giver Tambohus Naturhavn en særlig mulighed.

Havnen er kun fast havn for joller og små både, og alle pladserne i den fantastisk flotte havn er besat, og så er der venteliste.

 

IMG_9260_600
Tambostenen – Kunstværket forestiller ”Springende hornfisk” på en kampesten og er udført af den lokale kunstner Steen Andersen.

 

Havnen er dog ikke mere fyldt op, end at der er levnet mulighed for, at 6 – 8 større motorbåde eller sejlbåde kan anløbe havnen, og dem kommer der flere og flere af. Der er skabt en fantastisk mole, en stor flydebro, ”y-bomme” til alle både, som de kan lægge til ved, og et bolværk og nogle gangområder, som bare er fantastisk flotte.

Her står også monumentet, Tambostenen, som et vartegn på, at nogle gjorde et fantastisk arbejde, personificeret i Per Bach, der sammen med Thomas Normark tog et kolossalt stort slæb.

En sommerdag på kajen

Det er bare en fornøjelse. Jeg kan blot nævne min sidste weekend i Tambohus. I løbet af formiddagen var en masse turister og gæster på kroen lige en tur på øen og omkring havnen, inden de skulle af sted fra deres ophold på kroen. Senere kom flere gæster og parkerede deres biler, tog deres kajakker ned og gik ned på den nye kajakbro og sejlede ud.

I løbet af formiddagen kom en del speedbåde og joller, som lige rundede Jegindø, hvor hullet i dæmningen nu giver mulighed for det.

Ved frokost tid begyndte nye gæster at komme, og på terrassen foran kroen bliver de hurtigt en del af havnemiljøet. Nogle skal indimellem lige på havnen og besigtige herligheden.

Over middag ankommer en gruppe mennesker, omkring 25 i alt, som er på firmaudflugt. 3 vandscootere bliver sat i vandet fra ophalestedet, og luften sitrer af liv og forventningsglæde. En masse legetøj, vandski, oppustelige både og dyr ryger i, og snart er alle på vandet. Hen på eftermiddagen kommer et par store lystbåde, som lige skal lægge til i 3-4 timer, mens sejlerne skal op på kroen og spise, og en enkelt lystsejler lægger til for natten.

 

I løbet af dagen har der været en masse turister forbi og nyde livet, og de mange bænke og borde, der er på øen og omkring havnen, bliver flittigt brugt af cykelturister og besøgende, der lige har et måltid med eller en kop kaffe. Alt imens en flok børn står på pieren og fisker, og nogle ligger med deres små net og fanger rejer under flydebroen.

Nu er havnen ikke længere et erhvervsområde, men et lukrativt fritidsområde for beboere, lokalbefolkning på hele Thyholm, ja, langt ned i Jylland og ikke mindst turister.

Toiletbygningen og bænken

Med det nye liv på havnen og de mange besøgende, er det godt, vi fik toilethuset. Et toilet er et toilet, men bygningen er helt speciel, og ud over husets primære opgave er det også opslagstavle, informationssted, mødested, giver ly i dårligt vejr, og sidst på dagen og om aftenen er den lange bænk under halvtaget et samlingssted for mange forskellige mennesker. Her mødes man og får en snak, hvad enten man kender hinanden i forvejen eller ej!!

Jo, en perle af et miljø er skabt, og vi er mange, der glæder os over det liv, der igen findes på, i og ved Tambohus Naturhavn.

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *