Spring til indhold

Tambohus

Tambohus Vandværk

Formand

Tom Hald

Tambogade 23

Tlf.: 23 68 70 46

Kasserer

Knud Steffensen

Tambogade 6

Tlf.: 30 29 52 65

Bestyrelsesmedlem

Mogens Leth

Tambohusvej 19

Tlf.: 30 31 52 92

 

 

 

TAKSTBLAD FOR TAMBOHUSE VANDVÆRK PR. 1. oktober 2023 – 30.september 2024

Til: Struer Kommune / Revision Limfjorden / Brugerne af Tambohuse Vandværk

Takstblad for Tambohuse Vandværk inklusive gebyr oversigt:

Ifølge hoved måler har vi oppumpet ?? m3

Fast årligt bidrag: 2.000,00 kr.
Pris pr. m3 vand: 2,75 kr.

 

Gebyr oversigt Excl moms Incl moms
Rykkergebyr 100,00 Momsfrit
Flyttegebyr 150,00 187,50
Gebyr for aflæsning af
vandmåler v/flytning
250,00 Momsfrit
Gebyr for oplysning
til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
250,00 312,50
Lukke gebyr +
faktiske omkostninger ved lukning
500,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr +
faktiske omkostninger ved genåbning
500,00 625,00

Venlig hilsen

Tambohuse Vandværk

 

Tambohuse, oktober 2023

 

Godkendt af Struer Kommune 22-12-2023

Kommende aktiviteter

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver