Spring til indhold

Tambohus

Forside – Bylaug

HELHEDSPLAN for Tambohusområdet:

Tambohus Bylaug blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 19. april 2003 af beboerne i Tambohusområdet samt stedets sommerhusbeboere. Foreninger og virksomheder med særlig tilknytning til området kan også optages som medlemmer.

Foreningens formål er blandt andet i et tidligere fiskeriafhængigt område at styrke sammenholdet og få stagnation og tilbagegang i Tambohusområdet vendt til noget positivt, med fokus på:

  • Områdets miljø
  • Turisme
  • Bosætning
  • Beskæftigelse

Tambohus Bylaug vil samtidig med forannævnte indsatsområder tilstræbe at værne om den lokale kultur og de historiske traditioner, der knytter sig til landsbyen Tambohus som et tidligere færgested og fiskeleje og med en kgl. privilegeret kro.

Bylauget er områdets fælles talerør overfor kommunen og myndigheder i øvrigt.

Med dette som udgangspunkt ”barslede” Bylauget allerede året efter med en HELHEDSPLAN, hvori der er tilstræbt at få skabt et attraktivt vandmiljø og gode muligheder for at tilgodese friluftslivet omkring Tambosund.

I 2004 udarbejdede Tambohus Bylaug en HELHEDSPLAN for Tambohusområdet.

I denne plan var der bl.a. udlagt områder til boldbane, petanquebane, legeplads og stiforbindelse til Jegindødæmningen. Denne del af planen er nu realiseret i samarbejde med LAG i Struer. Mange frivillige har givet en hånd med ved etableringen.

Petanquebanen ligger mellem boldbanen og fjorden og den godkendte legeplads ligger mellem kroens p-plads og fjorden.

Strandpromenaden fra Naturhavnen til Jegindødæmningen er 330 m lang. På 100 m ledsages den af bænke og en ”ikke røre jordenbalancebane” Alt sammen til hygge, motion, balanceøvelser og morskab for børn og barnlige sjæle. Anlæggene er offentlige og må benyttes af alle. 

 

Kommende aktiviteter

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *