Om Tambohus

 

Lidt historie

Tambohus er et lille fiskeleje. der ligger direkte ud til Tambosund i Limfjorden med udsigt over fjorden til Jegindø, Salling og Venø.

Tambohus var i 1700-tallet en øde strand, og her kom man kun, når man var på rejse til eller fra Jegindø og Mors, eller når fragtskibene kom til stedet for at opkøbe korn.

Kortfattet kan historien skrives sådan:

 • I 1809 lod Peder Larsen Tambour opføre et hus på et stykke jord ved stranden, hvorfra overfarten over Limfjorden sker til Jegindø.
 • I 1825 indtraf den store storm- og vandflod, der gennembrød Aggerdæmningen og helt forandrede Limfjordens vande og fiskebestande.
 • I 1830 fik Peder Tambour sin kongelige bevilling til eneret til færgefarten mellem Tambohus og Jegindø.
 • I 1942 blev det kongelige privilegerede færgested også til en kongelig privilegerede kro ved Christian den 8.
 • I 1886 opførtes en ny krobygning med købmandshandel i den ene ende, en særdeles blandet landhandel med sortiment til brug for såvel bonde som sømand.
 • Omkring 1895-1915 begynder der at blive bygget huse langs vejen gennem Tambohus mod Hellerød, og et fiskeleje begynder at opstå.
 • I 1915 anlægges der en dæmning til Jegindø med en 10 m bred gennemsejling, således at fiskerne i Tambohus fortsat kunne udøve deres erhverv i Tambosund på både nord- og sydsiden af dæmningen.
 • Den 20. sep. 1956 lukkes ”hullet”, så gennemsejling af dæmningen må ophøre, og fiskerne fra Tambosund kan nu kun sejle sydpå, hver gang de skal ud på fiskepladserne med væsentligt længere sejltid til følge, da de er afskåret fra fiskeri nord for dæmningen.
 • I 1965 etableres Egebjerg campingplads, der ligger umiddelbart nord for dæmningen med kapacitet til 450 campister.
 • I 1984 udvides den 150 år gamle kro med et omfattende byggeri, der tilfører kroen nye værelser og kursusfaciliteter.
 • I 1987 byggemodnes et areal med 16 storparceller på Tambobakken.

Med den kraftige tilbagegang i Limfjordens fiskebestand i perioden 1980-2000 forsvandt eksistensgrundlaget langsomt for byens fiskere og havnen forfaldt gradvis til nu at være helt tilmudret og landgangsbroen rådnet væk.

I samme periode lukkede byens købmand og iskjoskejer, og vodbinderen forsvandt ligeledes.

Fiskelejet, som var byens samlingssted, hvor man drøftede dagens dont, lå nu øde hen, og der var ingen havnemiljø tilbage.

Den 2. juni 2007 kunne man imidlertid indvie den nye jollehavn med de dertil hørende faciliteter.

(læs mere om det under Bro- og havneprojektet).

Niels-Nyman-Tambog_650

Niels Nymann (Mortensen) var blandt de første der flyttede til Tambohus fra Hellerød. Huset blev revet ned efter Nielses død.

scan0006_600

Huset som Peder Larsen Tambur lod opføre.

havn3_650

 

Sådan tog havnen sig ud før renoveringen 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *