Spring til indhold

Tambohus

Naturen

Naturen – fjorden og landskabet

Af Herman Rømer

Tambohus ligger i et, efter vestjyske forhold, særdeles varieret og spændende naturområde. 
Med kysten mod øst, godt i læ for vestenvinden, og med de mange bakker slugter (drøwter) og kærområder er områdets natur mere at sammenligne med Østdanmark end et typisk vestjysk landskab.

Limfjorden, der omkranser hele Thyholm, er naturligvis med til at sætte sit stærke præg på området. 
Limfjorden – der ikke blot er en tilfældig fjord, men et væsen, områdets sjæl, giver med sit skiftende lys, farvespil og bevægelse et helt specielt liv til stedet. 
Os der bor her, vi ved det er Fyweren, der med sin melodi, skabt af bølgerne – en stor vidunderlig melodi – er stedets symfoniorkester. 
Limfjordens digtere, Aakjær og Berthelsen, har taget den til sig.

Engang gav Limfjorden mad til mange familier, der havde deres arbejdsplads på fjorden og hentede deres dagløn der.
I dag er fjordens fiskerigdom ikke længere så stor, at den har erhvervsmæssig betydning med mindre, man har specialiseret sig i f.eks. muslingefiskeri.
Nu er det fritidsfiskerne og sejlerfolket, der befolker fjorden.

Fastlandets bakker, skrænter og kærområder er resultater af naturens skaberværk. 
Skrænten, Dødbjerg i syd ved Søndbjerg nedbrydes stadig af bølgernes utrættelige slidtage og blotlægger for den kyndige geolog lag, der fortæller om landet, der var engang. 
Bakkerne, der især ved Helleris træder tydeligt frem, vidner om isens og især smeltevandets virke. De er meget smukke og fortjener slet ikke det geologiske navn, Falske Bakker, men det har vist noget at gøre med den måde, de er dannet på.


Dødbjerg

Kærområdet, Hellerød Kær nord for Tambohus, er resultatet af en fjordarm, der i stenaldertiden strakte sig ind i landet. Det er en botanisk perle, der rummer flere sjældne planter – heriblandt orkidearter.


Hellerød Kær

Selve Tambohus By ligger på en strandvold, der i øvrigt stadig vokser som resultat af fjordens uafbrudte materialetransport fra skrænterne i syd og sandaflejring i nord. Krumøen er et resultat heraf.
Måske vil vandgennemstrømningen gennem hullet i dæmningen ændre noget på aflejringen, men bølger vil stadig rulle og forvandle, og Limfjordens – Fywerens – melodi vil stadig lyde.


Den nye gennembrydning af dæmningen til Jegindø

Kommende aktiviteter

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *