Spring til indhold

Tambohus

Tambohus Naturhavn udvides

Lige siden indvielsen af Tambohus Naturhavn i 2007, har bestyrelsen og medlemmerne jævnligt lavet forbedringer. I 2015 gik vi i gang med den næste udvidelse. En forlængelse af den store flydebro, så der nu er dobbelt så mange pladser her. Udvidelsen er ikke færdiggjort, og i 2016 forventer vi at komme videre.

 Ny bro sejles på plads 11.04.15

Ved udgravningen i 2015 blev man ikke helt færdige, da den store gravemaskine, der skulle grave ud fra land, ikke kunne nå helt ud. Inden man kunne begynde at grave fra landsiden, udløb “klaptilladelsen”, det vil sige, man ikke kunnen komme af med sandet. Derfor skal der graves videre i denne vinter og foråret.

Gravemaskine april 2015.1

Del på Facebook

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver